Tellusgruppen erhåller revolve­rande kredit från huvudägaren

Övrigt

Tellusgruppens har stora säsongs- och kvartalseffekter i likviditeten. För att inte belasta bolaget med onödigt långsiktiga skulder erbjuder bolagets huvudägare Bina Holding AB, revolverande kredit som innebär att Tellusgruppen kan låna extra likvida medel för kortare perioder när och om behovet uppstår.

Bina Holding AB ägs av vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi, bägge medgrundare av Tellusgruppen AB.

Upplägget med en revolverande kredit innebär att Bina Holding, givet att bolaget har möjlighet, erbjuder så kallade revolverande kredit under de dagar och veckor som Tellusgruppen har behov av extra kredit. Krediten ordnas utan fasta avgifter och beta­las tillbaka när behoven har upphört. För detta erhåller Bina Holding ränta baserad på 15 procent per år.

I och med upplägget kan Tellusgruppen avveckla den externa lånefinansiering om cirka 7 MSEK som bolaget upprättade i samband med förvärvet av modermålsbolaget Omniglot. Upplägget är gynnsamt för att avveckla bolagets andra skulder i snabbare takt framöver.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453