Tellusgruppen AB organiserar måltidstjänster i eget bolag

Övrigt

Tellusgruppen AB som driver förskolor och grundskolor i Stockholm, Enköping, Uppsala och Linköping, lagar och distribuerar mat till sina egna verksamheter. Måltidsverksamheten har vuxit under årens lopp och organiseras nu i ett eget bolag. Bolaget beräknas ha en omsättning runt 14,5 MSEK för 2023.

Det nya bolaget, som får namnet Tellusfood, tillagar varje dag runt 3 000 måltider som distribueras till fler än trettio förskolor och skolor. Det nya bolaget blir en del i Tellus­gruppens ambition att utveckla måltidsverksamheten till sina egna skolor och förskolor, men också att erbjuda måltidstjänster till andra skolor och förskolor.

Tellusfoods verksamhet bedrivs i sex tillagningskök samt en restaurang som fungerar som matsal till en av Tellusskolans högstadieskolor och är dessutom öppen för allmänheten.

Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsätt­ningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltids­situation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i både skolan och förskolan.

Tellusfood blir därmed ett eget bolag och ett nytt segment inom Tellusgruppen. Tellus­gruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning via sina dotterbolag Tellus­skolan, Tellusbarn, Nanny by Tellus, Omniglot och Språkservice 24.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453