Bolaget som söker investerare med ”nerver av stål”

Övrigt

Bijan Fahimi, vd för Nasdaq-noterade Tellusgruppen, betraktar sitt bolag som ett offensivt bolag i en defensiv bransch. Han har tydliga åsikter om vilka investerare som passar i branschen och hans bolag.

– Det var länge sedan som friskolan var ett ställe för lycksökare och kortsiktiga spekulanter. Vi söker investerare med ett varmt hjärta och nerver av stål, och välkomnar de som tror på vår vision om att samhällsnytta och vinstintresse kan kombineras, säger Bijan Fahimi.  

Tellusgruppen är en av friskolebranschens snabbast växande aktörer med verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningsresurser och barnpassning. Koncernen har i snitt vuxit med över 30 procent årligen både organiskt och genom förvärv.  

– Ska man driva verksamhet inom friskola gäller det att leverera god kvalitet, vara långsiktig och tåla både saklig och osaklig granskning. Det räcker inte att vara bra, man måste vara utmärkt.  

Bijan Fahimi menar att Tellusgruppen visat att affärsmässighet och samhällsnytta inte står i motsats till varandra. Koncernens ambition är att leverera svaren på några av den svenska skolans svåraste utmaningar, till exempel skolsegregation eller digitalisering. Levererar man resultat kommer en uthållig avkastning i en stabil bransch som belöning, enligt Bijan Fahimi.

Är du en investerare med nerver av stål?

– Skolverksamhet har låg känslighet för konjunkturen och är relativt skyddad mot inflation och globala oroligheter. Men vi har andra utmaningar i form av politiska risker och medial exponering, vilket är en av branschens grundförutsättningar. Investerare i vår bransch kan inte bli nervösa av politisk populism.

Enligt Bijan Fahimi finns även en sorts försäkring för friskolornas verksamhet i att en växande grupp elever och vårdnadshavare väljer friskolor och att kommunerna knappt klarar sina nuvarande åtaganden.

– Vi söker investerare som ser fördelarna att investera i skola och utbildning men samtidigt har nerver att hantera politiska risker och ständig granskning. Investerare som inte ser motsättningar mellan vinstintresse och samhällsnytta utan ser dessa aspekter som komplement till varandra, säger Bijan Fahimi.  

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (som grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn. Affärsidén är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Tellusgruppen är noterat på Nasdaq First North Growth Market.