Tellusgruppen publicerar kvalitetsredovisning för förskola och skola

Övrigt

Tellusgruppen publicerar en kvalitetsredovisning för segmenten förskola (Tellusbarn) och grundskola (Tellusskolan). Tack vare en välorganiserad och kompetent organisation och engagerade medarbetare levererar koncernen ett mycket gott verksamhetsresultat trots hög tillväxt och flera förvärv.

– Jag är oerhört stolt över våra fina verksamheter och medarbetarnas prestation, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen. Vår nya publikation redovisar på ett transparent sätt våra styrkor, men också våra förbättringsområden. Rapporten blir ett fint komplement till våra ekonomiska rapporter som av naturliga skäl är mer inriktade på lönsamhet och tillväxt.

Vill du läsa Tellusgruppens nya kvalitetsredovisning? Klicka här

Tellusgruppen är ett snabbväxande bolag med ett tillväxtmål på 30 procent årligen. För ett snabbväxande bolag är det viktigt att kvaliteten inte får stå tillbaka för tillväxten.

– Resultaten i kvalitetsredovisningen visar att verksamheten har hög kvalitet och präglas av utvecklings- och förbättringsanda, säger Bijan Fahimi. Vi är stolta över det vi har åstadkommit men är inte nöjda och det ska vi aldrig vara. Allt går att förbättra och utveckla. Det ska vara en bärande del av vår företagskultur.

En av de främsta framgångsfaktorerna bakom resultaten är det goda ledarskapet.

– Vi har en tydlig riktining när det gäller ledarskapet, säger Bijan Fahimi. Bland ledande befattningar på både skola och förskola har vi en personalomsättning på enbart 6 procent, och dessutom är en stor andel av våra ledare interna rekryteringar.

Kvalitetsarbetet inom Tellusbarn och Tellusskolan bedrivs självklart hela tiden med barnen och elevernas bästa i fokus. Varje enhet inom de både verksamheterna bedöms utifrån nationella mål och på samma sätt som alla andra skolor i Sverige, både kommunala och fristående skolor.

– Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra utbildningens kvalitet och att uppnå likvärdighet, säger Bijan Fahimi. Det gör vi genom att planera, analysera och att hela tiden utveckla utbildningens innehåll från där vi står i dag.

Vill du läsa Tellusgruppens nya kvalitetsredovisning? Klicka på länken nedan.

Kvalitetsredovisning