Svårt att hitta stöd för glädjebetyg skriver forskare

Övrigt

I skoldebatten påstås ofta att friskolor sätter glädjebetyg för att locka elever. I verkligheten är det dock svårt att hitta stöd för att så är fallet – de studier som sägs indikera detta tillåter sällan att man drar några säkra slutsatser om skillnader mellan olika huvudmän. Däremot finns det goda skäl att se över betygsättningen och hur betyg används vid exempelvis högskoleantagning. Det skriver Erik Lakomaa som är ekonomie doktor och forskare vid EHFF Handelshögskolan i Stockholm.

Här kan du läsa hela artikeln