Friskolor har högre kvalitet än kommunala skolor visar ny rapport

Övrigt

Endast 10 procent av Sveriges kommunala skolor arbetar på ett sätt som i hög utsträckning motsvarar de kvalitetskriterier som Skolinspektionen har. Det framgår av en sammanställning av Skolinspektionens granskningar av skolhuvudmän åren 2019–2022, som Friskolornas riksförbund låtit göra.

Rapporten visar också att det är stor skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. Motsvarande siffra för fristående skolor är att över var fjärde granskad fristående huvudman möter kraven ”i hög utsträckning”.

Enligt Friskolornas riksförbund kan resultatet bero på att de fristående huvudmännen identifierat ett samband mellan analys, kvalitetsarbete och efterfrågan, vilket leder till högre beläggning och bättre ekonomi, än de kommunala skolförvaltningarna.

– Vi arbetar ständigt med att optimera våra gemensamma resurser, säger Bijan Fahimi som är vd på Tellusgruppen. Det ska vara ett bra förhållande mellan verksamheterna och de stödfunktioner som vi tillhandhåller på huvudkontoret.

När det gäller skillnaden i kvalitet mellan kommunala och fristående skolor säger Bijan Fahimi:

– I debatten de senaste åren har mycket av ansvaret för tillkortakommandena i svensk skola lagts på friskolor. Här får vi svart på vitt att vi sköter vårt uppdrag på ett mer tillfredsställande sätt i jämförelse med de kommunala huvudmännen.

Här kan du läsa hela rapporten från Friskolornas Riksförbund

Läs också debattartikel från Anders Hultin, styrelseordförande för Watma Education om skillnader i kvalitet mellan kommunala skolor och friskolor.