Tellusgruppens vd Bijan Fahimi kommenterar preliminära siffror för Q1-2023

Övrigt

Tellusgruppen AB (publ) (”Bolaget”) presenterade nyligen det preliminära resul-tatet för årets första kvartal vilket innebar flera positiva nyheter. Omsättningen beräknas överstiga 100 miljoner för ett kvartal, tillväxten fortsätter vara hög både genom förvärv och organisk tillväxt, samt att den fastslagna strategin bekräftas då verksamheten återigen visar positivt resultat.

– För oss är siffrorna vi presenterade både stort och viktigt på flera sätt. Genom att omsätta 100 miljoner under ett kvartal passerar vi en milstolpe och gör att vi närmar oss de större bolagen inom utbildningsbranschen. Att passera en årlig omsättning på 500 miljoner kronor ligger inte så långt bort, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Tellusgruppen växer organiskt med 13 procent och med över 16 procent i förvärvstillväxt, Bolagets omsättningsökning beräknas bli över 30 procent på årsbasis. Som noterat bolag är den ökande omsättningen även viktig för att locka institutionella placerare.

– Vi växer i alla segment vi är verksamma inom och samtidigt ökar vi lönsamheten. Strate­gin att förvärva och utveckla verksamheter ur ett långsiktigt perspektiv fungerar, och för­skolor och skolor som vi etablerar i egen regi har passerat break-even snabbare än beräk­nat. Det gör att vår organiska tillväxt har en mindre driftförlust under de första åren.

Läs mer om de preliminära siffrorna för Q1 2023

Det senaste kvartalet som Tellusgruppen uppvisade lönsamhet var det första halvåret 2020. Sedan dess har Bolaget investerat i att växa med nya förskolor och skolor och nu senast genom förvärvet av kompletterande verksamheter inom hemspråksundervisning vilket Omniglot och Språkservice 24 representerar.

– I år kommer vi etablera tre nya förskolor, under perioden 2019–2020 startade vi det dubb­la per år vilket var mycket givet vår storlek. Att nyetablering sker relativt bolagets storlek i lite långsammare takt och att vi har varit framgångsrika med att attrahera vårdnadshavare, barn och elever till nya enheter resulterar i att tillväxten även kostar mindre än tidigare.

– De flesta enheter vi startat under de senaste åren har fortfarande kapacitet att växa ytter­ligare. Det kommer att generera ytterligare organisk tillväxt och att nya projekt lanseras i lagom takt. Vi arbetar aktiv med nya förvärv av välskötta och lönsamma bolag. Inom utbild­ning och språktjänster ser vi stor potential framför allt gentemot kommuner. Detta ger sammanvägt en mycket gynnsam utsikt för fortsatt tillväxt med lönsamhet.

– Nyckeln till framgång är att den höga tillväxttakten inte äventyrar verksamhetens kvalitet och kundfokus. Vi lägger stort fokus på att bygga en decentraliserad verksamhet som leds och drivs av kompetenta och engagerade ledare och medarbetare. Med välorganiserade verksamheter och kompetent personal säkerställer vi bästa möjliga resultat, både i våra skolverksamheter och för våra aktieägare, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453