Tellusgruppen tar ytterligare steg inom utbildningstjänster genom förvärv av Språkservice 24

IR - regulatoriska, Verksamhet

Tellusgruppen AB (publ) förstärker nu sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning genom förvärvet av Språkservice 24. Bolaget är en ledande aktör med kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov.

Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen betalas till en del med nyemitterade aktier och en del via säljarrevers om 24 månader. Köpeskillingen för aktierna, exklusive kassa, är 7 700 000 SEK. 3 465 000 SEK betalas kontant och 2 310 000 SEK genom nyemitterade aktier till rådande kurs på tillträdesdagen. Detta omräknat från stängningskursen den 12 april skulle innebära 275 000 nya aktier och en utspädning om 1,9 procent. 1 925 000 SEK betalas med revers med förfallodag 24 månader efter tillträde. Tillträde sker den 1 augusti 2023.

Språkservice 24 grundades 2011 och har cirka 60 professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk. För räkenskapsåret 2021/22 uppgick bolagets omsättning till 5,2 MSEK och rörelseresultatet till 1,6 MSEK.

I oktober 2022 förvärvade Tellusgruppen Omniglot som är ett större bolag med liknande erbjudanden som Språkservice 24. Med det aktuella förvärvet skapar Tellusgruppen en särställning som den i särklass största privata leverantören av modersmålsundervisning och studiehandledning i Sverige.

Omniglot och Språkservice 24 behåller sina respektive varumärken och kommer även i fortsättningen att arbeta som två självständiga bolag. Detta är angeläget för att kunna erbjuda marknaden en mångfald inom området. Bolagen kommer dock dra fördel av skalfördelarna som finns inom Tellusgruppen när det gäller till exempel utveckling och administration.

– Tellusgruppen fortsätter att växa inom området utbildningstjänster som är vårt senaste verksamhetssegment, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen. Förutom modersmål och studiehandledning ser vi stora möjligheter att, via förvärv och organisk tillväxt, kunna addera ytterligare tjänster inom detta nya verksamhetsben. Till exempel kan man addera större inslag av digitala lösningar inom området vilket ger eleverna, skolor och Tellusgruppen spännande utvecklingsmöjligheter.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-04-14 klockan 11.30 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.