Tellusgruppen AB tidigarelägger publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022

IR - regulatoriska

Styrelsen i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har inför den kommande nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptioner­na”) beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022, från 31 maj 2022 som tidigare kommunicerats. Nytt datum för publicering är 13 maj 2022.

Tellusgruppen noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 april 2021. I samband med noteringen av Bolagets aktier emitterades teckningsoptioner av serie TO1. Syftet med tidigareläggandet av delårsrapporten är att investerare ska få tillgång till fullständig finansiell information som finns tillgänglig i Bolaget inför nyttjandeperioden av Teckningsoptionerna. Vidare möjliggör tidigareläggandet utnyttjande av Teckningsoptionerna av personer i ledande ställning i Bolaget. Tellusgruppens styrelse har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022 från den 31 maj 2022 till den 13 maj 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 23 maj 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 10,40 SEK per aktie. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 2 500 000. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Bolaget maximalt cirka 26 MSEK.

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer att publiceras samt göras tillgänglig på Tellusgruppens webbplats www.tellusgruppen.se den 13 maj 2022.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 26 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en kon­cern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.