Vd Bijan Fahimi kommenterar Tellusgruppens Q3 rapport

Under tredje kvartalet har Tellusgruppen levererat hög tillväxt, förbättrad lönsamhet samt en förbättring och fördjupning av alla verksamhetssegment.

Finansiella rapporter

2023

Kvartalsrapport Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023

Tellusgruppens intäkter för de senaste nio månaderna ökar med cirka 25 procent jämfört med perioden innan. Tillväxten är till större del organisk, och en mindre del förvärvsdriven.

Samtidigt förbättrar bolaget lönsamheten. Inom några kvartal räknar bolaget med en ytterligare uppgång i lönsamhet, när de nyetablerade förskolorna, fjärrundervisningen och modersmålsverksamheten har kommit igång.

Bolaget har under året startat tre nya förskolor som alla har hög beläggningsgrad.

Målet på sikt är att dra ner på tillväxttakten inom förskolor för att fokusera mer på grundskolor och utbildningstjänster.

De två förvärvade bolagen Omniglot och Språkservice kommer ytterligare integreras i verksamheten för att skapa synergieffekter.

Om Tellusgruppen 

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (som grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn. Affärsidén är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Tellusgruppen är noterat på Nasdaq First North Growth Market.