Tellusskolans affärsidé är att driva, starta och förvärva grundskolor som möter mångfalden av behov och preferenser bland vårdnadshavare och kommuner. Bolaget kombinerar en mångfald av profiler med en sammanhängande vision och en effektivare organisation.

Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Bolaget bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.

Genom förvärv och organisk tillväxt avser Tellusskolan att erbjuda flera koncept i framtiden vars gemensamma mål ska vara fokus på kunskap och ömsesidig respekt.

Våra verksamheter

Tellusskolan driver i dag två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Vi startar nya skolor

Höstterminen 2022 startar Tellusskolan två nya skolor.

Tellusskolan Tibble i Upplands-Bro.
Läs mer om skolan och om hur du kan ställa ditt barn i kö.

Robinson Explorer i Åkersberga.
Läs mer om skolan och om hur du kan ställa ditt barn i kö.

Båda skolorna startar med en förskoleklass och en klass i årskurs ett. Skolorna kommer sedan att växa varje läsår för att omfatta årskurserna F-3.