Tellusbarn

Dotterbolaget Tellusbarn driver 20 förskolor i Stockholms och Uppsala län. Bolaget grundades 2007 och har över 200 medarbetare och över 1 000 barnomsorgsplatser.


Vision

Bolaget vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Mål

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barn förutsättningar för en bra start i livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kvalitet

Tellusbarns verksamhet ska präglas av hög kvalitet genom pedagogisk professionalitet, respekt och omtanke för barn och hög servicegrad för familjer. Alla som arbetar i Tellusbarn har ett gemensamt förhållningssätt som visar vägen i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare. Bolagets tre nyckelord för verksamheten är kreativitet, empati och ansvar.
Bolagets kvalitetsmål nås genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete som sker med en röd tråd mellan huvudman, rektor och förskolans pedagoger. Likvärdighet skapas genom en tydlig struktur för hur förskolans styrdokument används i den dagliga praktiken. Kompetensförsörjningen utvecklas genom tydliga rutiner vid rekrytering och att löpande arbeta med fortbildning och kollegialt lärande på enheterna och mellan enheterna. Genom att arbeta löpande med specialpedagoger, universitet och andra aktörer på utbildningsarenan säkerställs att utbildningen utvecklas enligt den senaste forskningen. Sist men inte minst är en viktig del att ha en god samverkan med barnen och deras familjer, samt med kommuner och andra aktörer. Bolaget drar nytta av synergier och skalfördelar för att öka kvalitén i verksamheten. Ditt hör specialistfunktioner som utvecklas i takt med att Bolaget blir större samt ökade samarbeten mellan avdelningar, förskolor och rektorer

Tillväxt

Tellusbarn är en av branschens snabbast växande företag. Hög tillväxttakt ska upprätthållas även i framtiden. Vi når högtillväxttakt genom ett gott samarbete med aktörer inom bygg- och fastighetssektor och genomtänkta rutiner för nyetableringar. Bolaget utvecklat ett gediget nätverk och rutiner för effektivt förvärv bland privata aktörer och bygger motsvarande rutiner och nätverk bland kommunala aktörer framöver.

Lönsamhet

Stabil och hållbar lönsamhet är viktig kännetecknande för Tellusbarns verksamhet. En omsorgsfull kostnadskontroll och hög beläggning har varit två framgångsfaktorer historiskt för Bolaget. Lönsamheten upprätthålls dessutom genom smart resursanvändning och synergier och skalfördelar som tilltar i takt med bolagets tillväxt.

Tellusbarn.se ››

Tillbaka till Dotterbolag ››