Tellusbarn

Tellusgruppen driver under dotterbolaget Tellusbarn 23 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Tellusbarn grundades 2007 efter förvärvet av förskolan ”Torget” i Rinkeby, som då erbjöd 50 barnomsorgsplatser. I dag erbjuder Tellusbarn cirka 1 500 barnomsorgsplatser. Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.