Tellus Academy

Tellus Academy driver sedan 2020 bemanningsverksamhet med inriktning mot läxhjälp i Stockholms län.


Vision

Tellus Academy ska vara familjer med barn i skolålderns förstahandsval i stora och medelstora städer över hela Sverige.

Verksamhet

Tellusacademy erbjuder effektiv och motiverande läxhjälp i Stockholm. Våra studiecoacher inspirerar barns lärande och har som utgångspunkt att inspirera till höjda studieresultat. Våra studiecoacher utgår från elevens kunskaper och satta mål och arbetar metodiskt för att nå målen. Vi erbjuder läxhjälp i samtliga ämnen som ingår i läroplanen för grund- och gymnasieskolan. Eftersom alla elever har olika förutsättningar och mål skräddarsyr vi lösningar utifrån elevens behov.

Tellusacademy.se

Tillbaka till Dotterbolag ››