En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommun, region eller stat. Det kan till exempel vara en stiftelse, ett företag, en förening, en privatperson eller ett trossamfund. En friskola verkar inom ramen för Skollagen (2010) och står under Statens Skolinspektions tillsyn.

1 av 4 förskolor och skolor är fristående.

84 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola.

95 % av aktörerna som driver fri-skola har bara en eller två enheter.

2,5 % är den genomsnittliga vinsten efter skatt för fristående för-skolor och skolor.

27 % av eleverna i fristående grund-skolor har ut-ländsk bakgrund. I kommunala skolor är det 26 %.

186 av landets 290 kommuner har minst en fri-stående grundskola.

Källa: Friskolornas riksförbund
https://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/