Valberedningen meddelar kompletterande förslag till val av styrelse inför årsstämman

Publicerat: 2024-06-04

Valberedningens i Tellusgruppen förslag offentliggjordes den 13 maj 2024.Valberedningen har därefter funnit det lämpligt att föreslå ytterligare en ledamot till Tellusgruppens styrelse, och återkommer därför med ett kompletterande yttrande.

Styrelsesammansättning
Föreslås att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Styrelse
Utöver de tidigare förslagen till omval och nyval, föreslås att som ny ledamot av styrelsen även väljs:

  • Louise Furness

Valberedningens förslag innebär därmed omval av Luca Di Stefano, Thomas Gür, Elnaz Madani, Narges Moshiri och Caj Perrin, nyval av Malin Appelgren och Louise Furness samt omval av Thomas Gür som styrelsens ordförande.
 
———-
Bilaga:
CV Louise Furness
 
Utbildning:
Grundskollärare, Idrott & hälsa / matematik vid Idrottshögskolan i Stockholm.
Statliga rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.
Pågående uppdrag:
Konsult, tidiga insatser för ökad psykisk hälsa, Lidingö stad, Styrelseledamot i Rosstigen Fastighets AB, styrelseordförande för Tellusskolan och Tellusbarn
Övrig professionell erfarenhet:
Tidigare verksam som lärare, förstelärare, arbetslagledare, rektor, utvecklingsledare, förvaltningschef och direktör inom kommunal verksamhet samt expert på Skolverket.
Expertkonsult/senior utredare inom utbildningssektorn kring ersättningsmodeller, förändringsledning, organisationsutveckling samt mål- och resultatstyrning.
Tidigare utbildningsdirektör i Österåkers kommun samt interim gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.
Beroendestatus
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning
 
 
 
Valberedningen för Tellusgruppens Årsstämma 2024, i juni 2024
 
Malin Appelgren – Adel Koubaa – Malin Hökeberg