Tellusgruppen informerar om förändringar i koncernens ledningsgrupp

Publicerat: 2024-06-26

Tellusgruppen bildar en ny ledning för koncernen i syfte att stärka den strategiska ledningen av bolagets olika segment.

Koncernledningsgruppen består från och med nu av vd Bijan Fahimi, CFO Arnar Vidarsson, affärsutvecklings- och kommunikationschef Richard Bengtsson, förvaltningschef Jessica Malmberg, vice styrelseordförande Narges Moshiri samt ordföranden i dotterbolagen Tellusbarn och Tellusskolan Louise Furness. 

Utvecklingschef Lisa Mellberg och skolchef Sofie Friberg har på egen begäran, och av olika orsaker, meddelat att de lämnar sina tjänster på Tellusgruppen. Lisa Mellberg har accepterat en tjänst hos Specialpedagogiska skolmyndigheten från och med augusti 2024, och Sofie Friberg har accepterat en tjänst i Enköpings kommun från och med augusti 2024. 

Tellusgruppen avser att tillsätta en ny skol- och utvecklingschef, processen för det har inletts. Richard Bengtsson har utsetts till tillförordnad skolchef från och med 1 juli 2024. Skolchef Maria Fribergs ansvar har utökats till att omfatta samtliga förskolor.