Thomas Gür
Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i ekonomisk historia och nationalekonomi från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag
Ägare och grundare av Ölander & Gür AB, Klasse AB.

Övrig professionell erfarenhet
Sedan 2001 konsult inom kommunikation, investor relations, mediehantering och samhällskontakter. Har arbetat som rådgivare i internationella frågor och transaktioner i både noterade och onoterade bolag. Var år 2013-2014 extern vd för Accelerator Nordic AB. Har tidigare haft uppdrag som politisk kommentator på ledarsidorna för SvD, Göteborgs Posten, Finanstidningen och ÖstgötaCorren. Är även före detta FN-officer och presschef hos Överbefälhavaren.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
70 000 aktier