Richard Bengtsson

Richard Bengtsson
Affärsutvecklings- och kommunikationschef sedan 2024

Utbildning
Executive Master Business Administration (pågående). Statskunskap från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
HR- och kommunikationschef på YrkesAkademin AB. Tidigare erfarenhet som organisationskonsult, samt bland annat som politisk sekreterare.

Antal aktier i bolaget