Narges Moshiri
Grundare och vice styrelseordförande sedan 2020

Utbildning
Förskollärarutbildning från Lärarhögskolan i Liljeholmen

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
I grunden förskolelärare med lång erfarenhet av att äga och driva skolor, ungdomsgårdar och förskolor.

Beroendestatus
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning , beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
9 470 000 aktier genom BINA HOLDING AB.