Malin Hökeberg

Malin Hökeberg
HR-chef och skolchef sedan 2020

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag
 –

Övrig professionell erfarenhet
Mer än 20 års erfarenhet av att producera utbildning, först på EF Education med en ledande befattning och producerade utbildningsresor till Europa. Under en period drev hon ett EF säljkontor i New Delhi. Har arbetat på Tellusbarn sedan 2009, först som vice vd, och mellan 2012 och 2020 som vd.

Antal aktier i bolaget
516 050 aktier