Jessica Malmberg
Lokal- och nyetableringsansvarig samt verksamhetsansvarig för Tellusfood sedan 2011

Utbildning
Stockholms Universitet, Företagsekonomi samt INTAPSY London, Psychodynamic Psychotherapy

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen inom bland annat offentlig upphandling och fastighetsdrift. Flerårig erfarenhet av kommersiell hyresrätt, hyresförhandling och bygglovshantering inom företaget samt hanterar Tellusgruppens kommunkontakter kring tillståndsfrågor vid etablering. BAS-P, BAS-U Byggarbetsmiljösamordnad Certifierad HOGIA SRF Diplomerad, Certifierad personaladministratör

Antal aktier i bolaget
6 250 aktier