Gabriel Gjerss
Vd och medgrundare av Nanny by Tellus sedan 2017 samt vd för Språkservice 24 sedan 2023.

Utbildning
Personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Stor erfarenhet av generellt HR-arbete men är främst inriktad på rekrytering inom utbildningssektorn.

Antal aktier i bolaget
16 050 aktier