Gabriel Gjerss
Verksamhetschef och medgrundare av Nanny by Tellus sedan 2017

Utbildning
Personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Stor erfarenhet av generellt HR-arbete men är främst inriktad på rekrytering inom utbildningssektorn.

Antal aktier i bolaget
16 050 aktier