Elnaz Madani

Elnaz Madani
Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet och juristexamen från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Arbetar som jurist med stor erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor. Har tidigare gjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm, arbetat med affärsjuridik inom skatteområdet och regelefterlevnad samt processeffektivisering inom Anti Money Laundering/Counter Terrorist Financing området.

Beroendestatus
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning , beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
10 750 aktier