Caj Perrin

Caj Perrin
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning
Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och fristående kurser med inriktning på ekonomi från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i bolaget ABC Jourhem AB.

Övrig professionell erfarenhet
Grundare, delägare, ordförande och chef för affärsutveckling Fair Utveckling AB, som driver ett flertal bad- och friskvårdsanläggningar i landet. Har haft flera styrelseuppdrag som både styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inriktade på offentligt finansierad verksamhet. Har även tidigare haft strategiska befattningar i Stockholms stad.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
102 552 aktier