Bijan Fahimi

Bijan Fahimi
Grundare och verkställande direktör sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har bred erfarenhet av arbete inom intresseorganisationer, offentliga och privata sektorn och det politiska systemet. Har erfarenhet från entreprenörskap, företagsledare och olika förtroendeuppdrag. Har innehaft roller som konsult, olika uppdrag från arbete som rådgivare och bollplank, projektledare med exekutivt ansvar för genomförande av projekt och kampanjer. Tidigare vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen, ledamot i Almega AB:s styrelse samt ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Antal aktier i bolaget
9 470 000 aktier genom BINA HOLDING AB.