Finansiell kalender

Årsstämma 20212021-03-24
Rapport för första kvartalet 20212021-05-28
Rapport för andra kvartalet 20212021-08-30
Rapport för tredje kvartalet 20212021-11-30
Bokslutskommuniké 20212022-02-28
Årsredovisning 20212022-05-05
Årsstämma 20222022-05-24