Har du nerver av stål?Finansiella rapporter

2023

Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023

2022

Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q1 2021


Läs mer här:

Tellusgruppen är en av friskolebranschens snabbast växande aktörer med verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningsresurser och barnpassning. Koncernen har i snitt vuxit med över 30 procent årligen både organiskt och genom förvärv.

  • Offensivt bolag i en defensiv branch
  • Stark tillväxt 
  • Kvalitet och kompetens 
  • Fyra verksamhetssegment – låg risk och hög tillväxttakt 
  • Skolan viktig i alla tider 

Som aktieägare i Tellusgruppen investerar du i ett bolag som kombinerar hög kvalitet, stabil tillväxt med uthållig lönsamhet. Sedan bildandet 2012 har Tellusgruppen vuxit till en koncern som är huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller undervisningstjänster och barnpassning. 

Utbildningsbranschens snabbast växande stjärna

Tellusgruppen visat att affärsmässighet och samhällsnytta inte står i motsats till varandra. Koncernens ambition är att leverera svaren på några av den svenska skolans svåraste utmaningar, till exempel skolsegregation eller digitalisering. Levererar man resultat kommer en uthållig avkastning i en stabil bransch som belöning.

”Det var länge sedan som friskolan var ett ställe för lycksökare och kortsiktiga spekulanter. Vi söker investerare med ett varmt hjärta och nerver av stål, och välkomnar de som tror på vår vision om att samhällsnytta och vinstintresse kan kombineras.” – Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom utbildning och barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (som grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn. Affärsidén är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Tellusgruppen är noterat på Nasdaq First North Growth Market.   


Tellusgruppens vd uppdaterar om det finansiella läget för bolaget: ”Tillväxten fortsatt stark”