Största aktieägare

Tabellen nedan visar Tellusgruppens tio största ägare per den 30 juni 2021.

AktieägareAntal aktierÄgarandel av
röster och kapital, %
Bina Holding AB*9 470 00075,6 %
Malin Hökeberg516 0504,1 %
Mangold Fondkommission AB480 5323,8 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB452 6973,6 %
Gerhard Dal163 3131,3 %
Per Nilsson137 5001,1 %
Andrés Fuentes_Rivera111 2600,9 %
Milad Pournouri100 0000,8 %
Ulti AB81 2500,6 %
Bo Stefan Hansson81 2500,6 %
Källa: Euroclear

*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.