Avtal för Tellusgruppens förvärv av Matomsorg påskrivet

Publicerat: 2024-02-22

  

Övrigt

Som Tellusgruppen AB (publ) tidigare meddelat har bolaget skrivit en avsiktsför­klaring med cateringbolaget Matomsorg. Nu är avtalet påskrivet, vilket innebär att Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i Matomsorg via dotterbolaget Tellus­food.

Matomsorg lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Bola­get har en omsättning på cirka 10 MSEK med EBIT på runt 1 MSEK. Tillträdet sker den 1 april.

På kort sikt förväntas affären generera besparingar kring transport av mat för Tellus­gruppens dotterbolag. På längre sikt ser bolaget skalfördelar för bland annat inköp och försäljning mellan Matomsorg och Tellusgruppens måltidsverksamhet inom Tellusfood.

Tellusgruppen förvärvar Matomsorgs samtliga aktier till en köpeskilling av SEK 5 200 000 (på skuld- och kassafri bas). Betalning sker i form av aktier i köparens moderbolag Tellus­gruppen, till ett värde av SEK 2 600 000 med nyemitterade aktier, kontant betalning om 1 040 000 SEK vid tillträdesdagen samt en revers om SEK 1 560 000 plus ränta, motsva­rande Stibor 3 månader, med förfallodag avseende kapitalbelopp och upplupen ränta se­nast 12 månader efter tillträdesdatum.

Tellusgruppens dotterbolaget Tellusfood lagar och levererar mat till koncernens skolor och förskolor. Verksamheten har också ambitionen att erbjuda måltider till externa kunder inom skola och förskola. Med förvärvet av Matomsorg integreras Tellusgruppens sex matlag­ningskök och restaurang med ytterligare en matlagningsanläggning med ett 30-tal externa kunder. Det nya dotterbolaget förväntas omsätta cirka 25 MSEK årligen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453