Utbildningssektorn – en oslipad diamant för långsiktiga investerare

Övrigt

Det är få branscher som är så stabila i konjunktursvängningar som utbildning. Tellusgruppen har de senaste fem åren vuxit med 30 procent i genomsnitt. Grunden är lagd för fortsatt expansion, nu genomför bolaget en spridningsemission för att bredda ägarbasen och ta nästa kliv.

– Vårt kortsiktiga mål är att omsätta en halv miljard kronor. Tellusgruppens offensiva plan för tillväxt har skett både organiskt och genom förvärv vilket gjort att vi är ett bolag med jämförelsevis låg värdering och intressanta framtidsutsikter, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Tellusgruppen är en av utbildningsbranschens snabbast växande aktörer med verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningsresurser, måltidstjänster och barnpassning. De senaste fem året har den genomsnittliga tillväxten legat på 30 procent, idag omsätter bolaget cirka 350 MSEK. Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd, har inga planer på att sakta ner.

– Vi har byggt upp en etablerad och stabil plattform, genom både förvärv och organisk tillväxt. Vi är ett offensivt bolag i en annars defensiv bransch, vilket också gjort att vi är en av de snabbast växande aktörerna, trots orolig omvärld och sviktande konjunktur.

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Samtidigt som Tellusgruppen såklart bibehåller den höga standard som krävs för att driva utbildning på nationell nivå.

– I vår bransch räcker det inte att vara bra, man måste vara utmärkt.

En bransch med stor potential

Att investera i utbildningsbolag har såväl fördelar som nackdelar. Den politiska risken är högre, det debatteras livligt i medierna om friskolornas vara eller inte vara. Men Bijan Fahimi menar att risken är överprisad.

– Det finns två miljoner skolbarn i Sverige, drygt vart femte barn går idag i en fristående för-, grund-, eller gymnasieskola. Det finns inget parti som kommer riskera stöta sig med potentiellt en miljon väljare, det vill säga föräldrarna, genom att ändra lagstiftningen så att friskolor inte längre kan finnas.

En utredning från Friskolornas riksförbund visar att friskolor får cirka 9 procent mindre i ersättning jämfört med de kommunala sko­lorna, även när hänsyn tas till kommunernas helhets­ansvar och olikheterna i elevsammansättning.

– Om alla skolor var lika effektiva som frisko­lorna hade skattebetalarna alltså fått betala mindre för att driva skolverksamhet.

Den snabba tillväxttakten för Tellusgruppen, vilket har gjorts på bekostnad av högre lönsamhet, tillsammans med en påtaglig politisk risk menar Bijan Fahimi gör Tellusgruppen till en oslipad diamant för investerare.

– Investera i bolag du tror på, är lågt värderade och behåll sedan aktierna länge. Det är Warren Buffets filosofi och det passar väl in i Tellusgruppens aktuella marknadsposition.

Genomför spridningsemission för att främja framtida investeringar

Från 29 januari till 16 februari genomför Tellusgruppen en spridningsemission. Målet är att bredda ägarbasen, öka likviditeten i bolaget och ta in kapital för att främja framtida investeringar.

– Det kan handla om nya förvärv eller att vidareutveckla kringliggande tjänster inom utbildningsområdet. Vi satsar bland annat på AI, framför allt för tidsbesparande administration som kursplanering, resursansökningar med mer.

Bolaget kommer framåt att fokusera insatserna på skolsidan samt utbildningsresurser, som modersmålstjänster.

– Genom att diversifiera koncernens erbjudande skapar vi också synergieffekter och kan sälja tjänster som inte bara berör utbildning.

På frågan om varför man ska investera i Tellusgruppen svarar Fahimi:

– Vi har bevisat att vi kan växa kraftigt och samtidigt hålla hög kvalitet. Den grund vi byggt idag är förutsättningen för att skapa ett bolag som växer och erbjuder hög lönsamhet. Det är bara en tidsfråga tills vi når en halv miljard i omsättning.

– Vi vill ha med oss investerare som delar vår vision, tror på samhällsnytta och har ett långsiktigt perspektiv, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.