Tellusgruppen påminner om investerar­träff den 8 februari 2024

Publicerat: 2024-02-06

  

Övrigt

I samband med den pågående spridningsemissionen i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”), bjuder Bolaget in aktieägare och allmänheten till investerarträff i Stockholm.

Investerarträffen hålls hos Mangold Fondkommission, som agerar finansiell rådgivare i sam­band med spridningsemissionen, torsdagen den 8 februari 2024 klockan 14:00 på Nybro­gatan 55, Stockholm. Vd Bijan Fahimi och CFO Arnar Viðarsson kommer att presentera Bolaget samt hålla i en frågestund. Fika kommer att erbjudas under investerarträffen.

För att delta på Tellusgruppens investerarträff, vänligen registrera dig genom att skicka ett mejl till corporate-finance@mangold.se senast klockan 15:00 onsdagen den 7 februari 2024.

För mer information om spridningsemissionen, se Tellusgruppens hemsida: https://tellusgruppen.se/investerare/spridningsemission2024/

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.