Tellusgruppens vd Bijan Fahimi berättar om bolagets pågående spridningsemission

Övrigt

Tellusgruppen genomför en spridningsemission mellan den 29 januari och 16 februari med målet att bredda ägarbasen, öka likviditeten i bolaget och ta in kapital för att främja framtida investeringar.

– Tellusgruppen är ett välskött och offensivt bolag i en defensiv bransch. Vi är skyddade mot konjunkturnedgångar, inflation och höga räntor samt har en stabil verksamhet. Samtidigt är bolaget offensivt genom hög tillväxt och att vi satsar på nya verksamhetssegment, säger Bijan Fahimi, vd för Tellusgruppen.

Hör vd Bijan Fahimi berätta mer om erbjudandet.

Utdrag från filmen – Bijan Fahimi berättar:

”Vi är offensiva i en defensiv bransch. Bolaget har mer än tredubblat omsättningen på fem år, klivit från ett segment, förskolesegmentet, till nya områden: grundskola, modersmål och barnpassning. Samtidigt är branschen stabil i den meningen att den är defensiv. Bolaget påverkas mindre av konjunkturvariationer i dåliga tider när inflationen ökar och efterfrågan går ner, och efterfrågan på skolor och förskolor är stabil över tid.”

Syftet med emissionen:

”Syftet med emissionen är främst att skapa mer kännedom om och intresse för bolaget, attrahera nya investerare och bredda ägandet. Det i sin tur leder förhoppningsvis till att aktien blir mer likvid och att nytt kapital tillförs.

Om emissionen genererar mycket kapital finns det möjlighet att använda detta för finansiering av nya förvärv. Befintliga aktieägare får möjlighet att kompensera för den utspädning som uppstår till följd av emissionen genom att erbjudas teckningsoptioner.”

Varför man ska delta:

”Tellusgruppen är ett välskött och offensivt bolag i en defensiv bransch. Vi är skyddade mot konjunkturnedgångar, inflation och höga räntor, och vi har en stabil verksamhet. Samtidigt är bolaget offensivt genom sin höga tillväxt och sitt tillträde till nya segment.”

Eventuella risker:

”Som investerare bör man naturligtvis beakta att det finns en politisk risk inom branschen. Jag anser att denna risk är överdriven. Friskolor debatteras val efter val, men samma risk kan finnas även inom andra branscher. Jag bedömer att de beslut som vi så småningom kommer att se från den sittande regeringen i vissa avseenden kommer vara positiva för branschen. På lång sikt tror jag att kommunerna behöver oss. Friskolor är mer effektiva och flexibla, vilket behövs för att utveckla skolan och barnomsorgen.”