Tellusgruppen öppnar e-postlinje för aktieägare och intressenter

Övrigt

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) inrättar nu en mejladress, investerarfraga@tellusgruppen.se, i ett led att öka tillgängligheten för befintliga aktieägare och nya intressenter. Inskickade frågor kommer att sammanställas och besvaras i anslutning till kommande aktieägarträffar eller kvartalsrapporter.

Vänligen observera att frågor till mejladressen investerarfraga@tellusgruppen.se inte kommer att besvaras per mejl utan endast tas upp i anslutning till kommande kvartalsrapport eller i separata aktieägarträffar. Inskickade frågor som handlar om insiderinformation eller redan kommunicerad information kommer inte att hanteras.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453