Tellusgruppen startar ”Intelligent School Solutions” för att utveckla AI inom skolvärlden

Publicerat: 2023-06-27

  

Övrigt

Tellusgruppen AB etablerar bolaget Intelligent School Solutions i samarbete med Mathias Sundin. Bolaget syftar till att erbjuda AI-baserade applikationer för att förbättra och effektivisera förskolor och skolors arbete, både inom pedagogiska och administrativa områden.

– Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens kommer digitaliseringen inom skolvärlden att accelerera under de kommande åren, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen. Det är därför självklart för oss att utveckla våra tjänster inom området. Vårt mål är att bidra till den pågående omvandlingen av utbildningsvärlden, och det nya bolaget är ett steg i den riktningen.

Tellusgruppen innehar en majoritetsandel på 70 procent av bolaget och Mathias Sundin äger resterande andel.

– Vi inleder arbetet inom bolaget med att prioritera utvecklingen av applikationer baserade på Open AI-teknologi, säger Mathias Sundin. Med hjälp av denna teknik kommer skolornas arbete med texter, både i pedagogiska sammanhang och för administrativa uppgifter, att förstärkas avsevärt. Genom att utnyttja kraften i AI kommer skolans arbete bli bättre och effektivare.

Som en del i samarbetet mellan Tellusgruppen och Mathias Sundin kommer Tellusgruppen att sponsra Warp Institute, som är en ledande tankesmedja med fokus på framtida teknologier. I samband med detta erbjuds alla anställda i Tellusgruppen medlemskap i Warp News – Premium Supporter, vilket ger över 600 anställda tillgång till institutets nyhetsbrev, djupgående artiklar och möjligheter att delta i evenemang och aktiviteter som anordnas av Warp News.

– Ett viktigt perspektiv för Tellusgruppens engagemang i Edtechsektorn är att vi vill erbjuda våra medarbetarna på våra skolor och förskolor möjlighet att vara med i utvecklingen av framtidens skola, säger Bijan Fahimi. Vi vill behålla och attrahera lärare, förskollärare och pedagoger som vill verka på arbetsplatser som är med och leder utvecklingen inom digitalisering.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453