Tellusgruppens årsstämma 2023

Publicerat: 2023-06-09

  

IR - regulatoriska

Vid Tellusgruppen AB (publ) årsstämma den 8 juni 2023 beviljades ansvarsfrihet för den avgående styrelsen inför nästa räkenskapsår samt valdes två nya ledamöter till styrelsen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade också att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att utöka styrelsen från sex medlemmar till sju. På årsstämman valdes två nya ledamöter in i Tellusgruppens styrelse: Ida Karlberg-Gidlund och Adel Koubaa.

Styrelsen består efter valet av ledamöterna Ida Karlberg-Gidlund, Adel Koubaa, Elnaz Madani, Narges Moshiri, Caj Perrin och Luca Di Stefano, samt Thomas Gür som är styrelsens ordförande.

Ida Karlberg-Gidlund är CEO och medgrundare för insamlingsstiftelsen Teach for Sweden som arbetar för en likvärdig skola. Teach for Sweden erbjuder ledare en chans att påverka svensk skola och ungas framtid genom kunskap. Ida Karlberg-Gidlund är tidigare ämneslärare och rektor.

Adel Koubaa är partner på Oaklins Sweden och är också medgrundare till modersmålsbolaget Omniglot som förvärvades av Tellusgruppen i höstas.

– Med Adel och Ida får vi ett fint komplement till Tellusgruppens styrelse, säger styrelsens ordförande Thomas Gür. Ida stärker upp med sin kunskap från skolvärlden och sin kompetens från flera olika styrelser. Adel tar med sina erfarenheter kring företagsaffärer och modersmålsundervisning, framför allt i vårt nya dotterbolag Omniglot.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453