Tellusgruppen tillsätter ny vd för Språkservice 24

Övrigt

Tellusgruppen AB utser Gabriel Gjerss till vd för det nyligen förvärvade bolaget Språkservice 24. Språkservice 24 är ett ledande bolag inom studiehandledning och modersmål och den nya vd:ns uppdrag blir att förvalta verksamheten så väl som att bredda bolagets erbjudande inom utbildningstjänster.

– Gabriel Gjerss har haft en central roll i utvecklingen av Tellusgruppens barnpassnings­verksamhet och har en dokumenterad förmåga av att kombinera en hög servicegrad till kunderna med att attrahera och organisera engagerade barnvakter, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Gabriel Gjerss har dessutom en hög nivå av ekonomisk effektivitet och en god ledarförmåga. Språkservice nuvarande ägare och vd, Nellie Warne, som har sålt bolaget till Tellusgruppen kommer under en period att arbeta med överlämning till Gabriel.

Tellusgruppen offentliggjorde förvärvet av Språkservice 24 den 14 april. Bolaget komplette­rar systerbolaget Omniglot som finns inom Tellusgruppskoncernen sedan i höstas, och som erbjuder liknande tjänster till såväl friskolor som kommuner. Bolagen kommer att samarbeta kring frågor om kompetensförsörjning, teknisk utveckling och övriga gemensamma frågor, men behåller sin status som självständiga verksamheter.

– Affärsområdet utbildningstjänster blir ett snabbväxande område inom Tellusgruppskon­cernen, säger Gabriel Gjerss. Här finns spännande möjligheter till nyskapande när digitalise­ring, fjärrundervisning och specialisering växlas upp inom hela skolsektorn och jag ser fram emot att leda delar av detta arbete inom Tellusgruppen.

Gabriel Gjerss tillträder sin tjänst i augusti.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453