Tellusgruppen erhåller nya skoltillstånd från Skolinspektionen

Övrigt

Tellusgruppen får tillstånd från Skolinspektionen att starta nya skolor vilket skapar nya möjligheter för den växande skolkoncernen.

– Detta är ett styrkebesked för oss som företag, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Skolinspektionen är restriktiva när det gäller att tilldela nya skoltillstånd. Att vi nu erhåller tre nya tillstånd visar att Skolinspektionen tycker att vi är en seriös aktör med trygga och stabila förutsättningar.

Två av grundskolorna startar redan höstterminen 2022 och byggs ihop med två av Tellusgruppens redan existerande förskolor.

– Att vi har både förskola och skola i samma byggnad och som dessutom tillämpar samma pedagogik skapar en kontinuitet och en trygghet. Både för de barn som går i verksamheterna, och för deras vårdnadshavare, säger vd Bijan Fahimi. På så sätt blir inte heller övergången mellan förskola och grundskola så dramatisk, utan vi skapar ett naturligt flöde.

De nya grundskolorna kommer att drivas under två olika koncept.

I Österåker startar grundskolan Robinson Explorer tillsammans med förskolan Explorer. Här får verksamheten en tydlig utomhusinriktning och drivs enligt det befintliga konceptet Robinson som startades redan 1997.

I Upplands Bro blir den nya Tellusskolan Tibble en grundskola med ett tydligt kunskapsfokus på kärnämnen, som svenska och matematik. Tillsammans med estetiska ämnen som till exempel drama, musik och skapande.

Det tredje och sista skoltillståndet gäller Enköping där mer långsiktiga diskussioner pågår om en eventuell F-5-skola som i så fall blir bolagets femte grundskola i kommunen.

För en mer fördjupad bild hör Tellusgruppens vd Bijan Fahimi i en intervju med Mangold Insight. Om de nya skoltillstånden, om situationen för bolaget och om den politiska debatten om friskolebranschen.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.