Mangold Insight lämnar fortsatt köprekommendation för Tellusgruppen AB

Övrigt

I sin analys efter Tellusgruppens AB (publ) andra kvartalsrapport ställer sig Mangold Insight positiva till Tellusgruppens expansionsmål på 30 procent per år. Mangold Insight lämnar också en fortsatt köprekommendation med en riktkurs på 14,50 SEK per aktie.

Mangold Insight förväntar att Tellusgruppens försäljningstillväxt förblir stark under kommande perioder tack vare bolagets förmåga att generera tillväxt både organiskt och genom förvärv.

Under andra kvartalet ökade Tellusgruppen intäkterna med cirka 17 procent jämfört med det första, och cirka 28 procent jämfört med samma period 2020. Tillväxten är uteslutande orga­nisk, samtidigt som Tellusgruppen under det tredje kvartalet 2021 har förvärvat tre bolag som väntas bidra med positiva synergieffekter.

Mangold Insight bedömer att Tellusgruppen kommer att kunna växa med 40 procent under både 2021 och 2022, och uppnå en vinstmarginal om 2,7 procent 2021.

Ladda ner rapporten här https://mb.cision.com/Main/20629/3413288/1466823.pdf

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.