Tellusgruppen genomför sitt andra förvärv på en månad

Övrigt

Med början i september övertar Tellusgruppen AB driften av förskolan Lilla blå elefanten i Enskede som drivs som ett personalkooperativ. Affären är bolagets andra förvärv av kooperativ verksamhet under augusti.

Tellusgruppens nya förskola ligger i nära anslutning till de befintliga kulturförskolorna Melodin och Fiolen. Lilla blå elefanten kommer därför att kunna integreras på ett naturligt sätt i verksamheten och skapa stort utbyte mellan de tre förskolorna.

– Tidigare förvärvade vi enbart verksamheter i aktiebolagsform. Under en månad genomför vi två förvärv; föräldrakooperativet Ryttis i nordvästra Stockholm och nu personalkooperativet Lilla blå elefanten i södra Stockholm, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Ökande regelkrångel och sämre ekonomiska ersättningar har försvårat för små verksamheter i förskolebranschen att överleva. Inte minst inom den ideella sektorn. Det är en tråkig utveckling. Vi som större bolag har en effektivare organisa­tion och kan därför hantera denna typ av utmaningar på ett annat sätt vilket skapar nya möjligheter för oss.

För Tellusbarns verksamheter i Tallkrogen innebär affären att tre små enheter med sammanlagt cirka 60 utbildningsplatser kan integreras. Då kan småskalighetens kvaliteter kombineras med stabilare verksamhet med gemensam ateljé, tillgång till specialpedagoger och robust administrativt stöd.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se