Tellusgruppen tar över nedläggningshotad förskola i Stockholm

Publicerat: 2021-07-26

  

Övrigt

Med kort varsel går Tellusgruppen AB in och räddar föräldrakooperativet Ryttis i nordvästra Stockholm. Därmed får Tellusgruppens dotterbolag Tellusbarn en ny förskola med 49 utbildningsplatser.

Förskolan Ryttis som drivs som ett föräldrakooperativ fick sitt tillstånd återkallat från Stockholms stad i början av året och verksamheten skulle läggas ned den 10 augusti.

För att säkerställa att barn och vårdnadshavare inte ska hamna utan förskoleplats och givet förskolans långsiktiga förutsättning att erbjuda en attraktiv verksamhet har Tellusgruppen valt att gå in som ny ägare. Genom ett gott samarbete med Stockholms stad har Tellusgruppen säkerställt att verksamheten smidigt övergår till den nya ägaren utan glapp i verksamheten.

– Vi är glada att vi har möjligheten att med så kort varsel kunna gå in och rädda en fin förskola, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Det betyder att vårdnadshavarna inte behöver oroa sig för att stå utan förskoleplats till hösten. Vi välkomnar både gamla och nya vårdnadshavare till förskolan!

Förra veckan skrev föreningen och Tellusbarn på överlåtelseavtalet.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se