Kommersialisering av skolan är en del av lösningen

Opinion, Övrigt

Under våren 2021 kommer ytterligare två bolag inom utbildningssektorn ha börsnoterats i Stockholm. Det bör ses som en välkommen utveckling där livskraftiga bolag kan möta den svenska skolans behov.

Det skriver Tellusgruppens vd Bijan Fahimi och Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür på DI Debatt.

https://www.di.se/debatt/kommersialisering-av-skolan-ar-en-del-av-losningen/

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen och Thomas Gür, styrelseordförande Tellusgruppen