Ny forskningsrapport om integrationsarbete i skolan

Övrigt

Forskare vid Örebro universitet konstaterar i en ny rapport att skolan är en nyckelaktör för att motverka segregation, men kan inte själv förväntas lösa de komplexa problem som segregationen ger upphov till.

Det visar deras forskning utifrån en undersökning hur det gick när Örebro kommun beslutade sig för att flytta högstadieelever från stadsdelen Vivalla till andra skolor i kommunen med syftet att motverka segregation.

Läs rapporten här