Allt fler friskoleelever enligt ny rapport

Övrigt

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn och elever går i dag i en fristående förskola eller skola, vilket motsvarar 19 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Samtidigt är nöjdheten bland såväl elever, vårdnadshavare och lärare i friskolor högre än i kommunala skolor i nästan alla redovisade frågeställningar i Skolinspektionens enkätundersökning som genomförs i årskurs 5 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet.

Det finns fristående förskolor i 249 av landets 290 kommuner, medan det finns fristående grundskolor i 186 kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten