Tellusgruppen förstärker ledningsgruppen

Övrigt

Tellusgruppen förstärker sin administrativa ledningsgrupp och från och med den 11 januari anställs Lisa Melberg som kvalitetschef och Anna Lassen som kommunikationschef.

Lisa Melberg är en av medgrundarna till Robinson skolor som sedan i mars 2020 är en del av Tellusskolan och är även styrelseledamot i Tellusskolan. Hon kommer att leda Tellusgruppens kvalitetsuppföljning, den interna revisionen samt utvecklingen av dokumentation och myndighetskontakt kopplad till tillsyn och nyetablering.

Anna har en gedigen erfarenhet inom kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor och kommer senast från en roll som kommunikationsstrateg på Haninge kommun samt som kommunikationschef på Ersta diakoni. Anna Lassen kommer i sin roll som kommunikationschef att leda Tellusgruppens kommunikation både på en operativ och strategisk nivå.

Lisa Melberg och Anna Lassen kommer att ingå i Tellusgruppens ledningsgrupp.