Tellusgruppen stöttar lärarförbundet i frågan om vaccin till lärare

Publicerat: 2020-12-15

  

Övrigt

Tellusgruppen ställer sig bakom lärarförbundens krav på att lärare ska prioriteras när för vaccinering mot covid-19. Om lärarna håller sig friska kan skolorna och därmed resten av Sverige fortsätta att hålla öppet, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

”Jobba hemma!” säger Folkhälsomyndigheten. ” Ställ in. Boka av. Skjut upp”, säger statsministern. Alla ska vi göra vår del för att hindra smittspridningen i samhället, men det finns så många yrkesgrupper som inte kan arbeta från köksbordet eller undvika att ta bussen till jobbet.

En yrkesgrupp som varit hårt ansatt ända sedan coronapandemin inleddes tidigt i våras är våra förskole- och grundskolelärare som i princip hela tiden varit närvarande på sina arbetsplatser.

Som arbetsgivare med medarbetare som inte har möjlighet att jobba hemma tycker vi att det är av största vikt att vaccineringen tar fart med full styrka så fort som möjligt. Men eftersom Sverige inte kan vaccinera alla 10 miljoner invånare samtidigt, är det en viktig fråga vem som först får tillgång till vaccinet och vilka målgrupper som prioriteras.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rekommendation i vilken de pekat ut ett antal prioriterade grupper. Efter dessa förordar vi på Tellusgruppen att det nu är dags att tänka på Sveriges lärare och pedagoger. Vi stöttar därför lärarförbunden fullt ut när de argumenterar för att lärarna måste få förtur till vaccin mot covid-19 och prioriteras som en viktig grupp.

Om lärarna håller sig friska kommer förskolor och grundskolor att kunna fortsätta att hålla öppet, vilket är av stor vikt för det svenska samhället. Framför allt så klart för elevernas lärande. Men viktigt att tänka på är att skolan även har ett samhällsviktigt perspektiv då barnens föräldrar får möjlighet att gå till sina egna arbeten när deras barn kan gå i skolan. Om skolan håller öppet kommer även resten av samhället att fortsätta att fungera. Och med ordinarie personal på plats i skolan bibehåller vi en trygg och säker skolmiljö.