Tellusbarn utökar med ytterligare två förskolor

Övrigt

Tellusbarn startar två nya förskolor i augusti, The Explorer i Österåker och Discovery i Upplands-Bro, med sammanlagt 300 barnplatser. Tellusbarn satsar extra på språk, skapande och hälsa i förskolorna.

Discovery har en svensk-engelsk profil, vilket innebär att där finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer, men att huvudspråket fortsatt är svenska. Dessutom finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom exempelvis bild, form, musik och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt.

På The Explorer jobbar vi mycket med utepedagogik. Utomhusmiljön skapar helt andra förutsättningar för barnen att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning jämfört med inomhusmiljön. Daglig rörelse är också bra för barns förutsättningar för lärande, eftersom det finns samband mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga. Dessutom främjar rörelse fantasin och de sociala och emotionella färdigheterna.

På The Explorer finns också ett av våra sex tillagningskök. Att Tellusbarn har egna kök och lagar maten själv gör det möjligt för förskolan att bidra till att barnen får tillgång till en god kost och en hälsosam start i livet.