Lisa Frisk Melberg
Utvecklingschef sedan 2021

Utbildning
Grundskolelärare och utbildad rektor. Grundare av Robinsonskolorna.

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Startade Robinssonskolorna i Enköping, har ägt och drivit skolor sedan 1997. Har arbetat som rektor och skolchef och framför allt drivit utvecklings- och kvalitetsfrågor från förskoleklass till åk 9.

Antal aktier i bolaget
12 500 aktier