Ledning

Bijan Fahimi
Bijan Fahimi, vd

Bijan Fahimi

Grundare och verkställande direktör sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har bred erfarenhet av arbete inom intresseorganisationer, offentliga och privata sektorn och det politiska systemet. Har erfarenhet från entreprenörskap, företagsledare och olika förtroendeuppdrag. Har innehaft roller som konsult, olika uppdrag från arbete som rådgivare och bollplank, projektledare med exekutivt ansvar för genomförande av projekt och kampanjer. Tidigare vice ordförande i Almega Tjänsteföretagen, ledamot i Almega AB:s styrelse samt ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Antal aktier i bolaget
9 500 000 aktier genom BINA HOLDING AB.

Arnar Vidarsson
Arnar Vidarsson, ekonomichef

Arnar Viðarsson

Ekonomichef sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi från Högskolan i Jönköping och Ekonomi masterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har bred erfarenhet som analytiker utifrån kredit- och rådgivarperspektiv. Kommer senast från Danske Bank där han arbetade med analys och rådgivning kring finansiell struktur, riskstyrning, rörelsekapital, likviditetsstyrning och förvärv.

Antal aktier i bolaget
12 500 aktier samt 12 500 teckningsoptioner av serie TO1

Anna Lassen, kommunikationschef

Anna Lassen

Kommunikationschef sedan 2021

Utbildning
Examen kulturvetarlinjen i Linköping

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har gedigen erfarenhet inom kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor. Kommer senast från en roll som kommunikationsstrateg på Haninge kommun samt som kommunikationschef på Ersta diakoni. Har även en bakgrund som nyhetsjournalist.

Antal aktier i bolaget
25 000 aktier samt 25 000 teckningsoptioner av serie TO1

Malin Hökeberg
Malin Hökeberg, HR-chef och skolchef

Malin Hökeberg

HR-chef och skolchef sedan 2020

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Mer än 20 års erfarenhet av att producera utbildning, först på EF Education med en ledande befattning och producerade utbildningsresor till Europa. Under en period drev hon ett EF säljkontor i New Delhi. Har arbetat på Tellusbarn sedan 2009, först som vice vd, och mellan 2012 och 2020 som vd.

Antal aktier i bolaget
516 050

Carina Björnberg, skolchef
Carina Björnberg, skolchef

Carina Björnberg

Skolchef norr sedan 2020

Utbildning
Utbildad förskolelärare

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har arbetat inom företaget sedan 2012. Anställdes som platsansvarig förskollärare, gick vidare till rektor och är sedan januari 2020 skolchef. Lång erfarenhet som förskollärare i förskola, förskoleklass, ledningsgrupp för förskoleklass och fritidsverksamhet samt åk 1 och 2.

Antal aktier i bolaget
6 250 aktier samt 6 250 teckningsoptioner av serie TO1

Maria Friberg, skolchef

Maria Friberg

Skolchef syd sedan 2020

Utbildning
Utbildad förskollärare, läser rektorsutbildning

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har arbetat som rektor på Tellusbarn mellan 2012-2020 och är sedan 2020 skolchef för Region syd på Tellusbarn. Utbildad barnskötare och förskollärare.

Antal aktier i bolaget

Lisa Frisk Melberg, kvalitetschef

Lisa Frisk Melberg

Kvalitetschef sedan 2021

Utbildning
Grundskolelärare och utbildad rektor. Grundare av Robinsonskolorna.

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Startade Robinssonskolorna i Enköping, har ägt och drivit skolor sedan 1997. Har arbetat som rektor och skolchef och framför allt drivit utvecklings- och kvalitetsfrågor från förskoleklass till åk 9.

Antal aktier i bolaget
12 500 aktier samt 12 500 teckningsoptioner av serie TO1

Gabriel Gjerss, verksamhetschef Nanny by Tellus

Gabriel Gjerss

Verksamhetschef och medgrundare av Nanny by Tellus sedan 2017

Utbildning
Personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Stor erfarenhet av generellt HR-arbete men är främst inriktad på rekrytering inom utbildningssektorn.

Antal aktier i bolaget
16 050

Jessica Malmberg, lokal- och nyetableringsansvarig

Jessica Malmberg

Lokal- och nyetableringsansvarig samt verksamhetsansvarig för Tellusfood sedan 2011

Utbildning
Stockholms Universitet, Företagsekonomi samt INTAPSY London, Psychodynamic Psychotherapy

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen inom bland annat offentlig upphandling och fastighetsdrift. Flerårig erfarenhet av kommersiell hyresrätt, hyresförhandling och bygglovshantering inom företaget samt hanterar Tellusgruppens kommunkontakter kring tillståndsfrågor vid etablering. BAS-P, BAS-U Byggarbetsmiljösamordnad Certifierad HOGIA SRF Diplomerad, Certifierad personaladministratör

Antal aktier i bolaget
6 250 aktier samt 6 250 teckningsoptioner av serie TO1