Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Tellusgruppen

Bakgrund

Tellusgruppen noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 april 2021. I samband med noteringen av Bolagets aktier emitterades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Nyttjandeperiod: 9 maj 2022 – 23 mars 2022.

Emissionsvolym: 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 500 000 aktier och kan tillföra Tellusgruppen upp till 26 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 10,40 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 19 maj 2022.

Teckning
En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Tellusgruppen
Erbjudandets storlek
Högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO1
Teckningskurs
10,40 SEK
Emissionsvolym
Maximalt kan 2 500 000 aktier nyemitteras och Tellusgruppen kan tillföras upp till 26 MSEK
Uppdaterades senast: 9 maj, 2022