Styrelse

Thomas Gür, styrelseordförande Tellusgruppen

Thomas Gür

Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i ekonomisk historia och nationalekonomi från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag
Ägare och grundare av Ölander & Gür AB, Klasse AB. Medlem av valberedningen i Kindred Group plc.

Övrig professionell erfarenhet
Sedan 2001 konsult inom kommunikation, investor relations, mediehantering och samhällskontakter. Har arbetat som rådgivare i internationella frågor och transaktioner i både noterade och onoterade bolag. Var år 2013-2014 extern vd för Accelerator Nordic AB. Har tidigare haft uppdrag som politisk kommentator på ledarsidorna för SvD, Göteborgs Posten, Finanstidningen och ÖstgötaCorren. Är även före detta FN-officer och presschef hos Överbefälhavaren.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
40 000 aktier samt 40 000 teckningsoptioner av serie TO1

Narges Moshiri
Narges Moshiri, vice styrelseordförande Tellusgruppen

Narges Moshiri

Grundare och vice styrelseordförande sedan 2020

Utbildning
Förskollärarutbildning från Lärarhögskolan i Liljeholmen

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
I grunden förskolelärare med lång erfarenhet av att äga och driva skolor, ungdomsgårdar och förskolor.

Beroendestatus
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning , beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
9 500 000 aktier genom BINA HOLDING AB.

Elnaz Madani
Elnaz Madani, styrelseledamot Tellusgruppen

Elnaz Madani

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet och juristexamen från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Arbetar som jurist med stor erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor. Har tidigare gjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm, arbetat med affärsjuridik inom skatteområdet och regelefterlevnad samt processeffektivisering inom Anti Money Laundering/Counter Terrorist Financing området.

Beroendestatus
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning , beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
6 250 aktier samt 6 250 teckningsoptioner av serie TO1

Luca di Stefano
Luca di Stefano, styrelseledamot Tellusgruppen

Luca di Stefano

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning
Marknadsekonomutbildning från Frans Schartaus Handelsinstitut samt Internationella relationer på Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag
Pågående uppdrag som styrelseordförande i Mandel Design Group AB, RE/WAY AB och Almond Holding AB, styrelseledamot i HUBSO GROUP AB (publ), GOGO Lead Tech AB, Storage365 AB, Zoomability Int AB (publ), Smallroom Group AB, Unika Försäkringar i Sverige Ab, Securement AB, Hamax Holdings AB, Aeroporo Film AB, Gavald Holdings AB och Scudo Holdings AB. Luca har även ett flertal andra avslutade uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot.

Övrig professionell erfarenhet
Investerare, styrelseproffs och grundare av flera bolag inom media och IT. Sedan 2017 även haft en aktiv roll som vd/operativ ansvarig och styrelseledamot för flera tillväxtbolag. Kommer senast från posten som delägare och vd för digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köptes upp av Defiso Media AB.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
18 750 aktier samt 18 750 teckningsoptioner av serie TO1

Caj Perrin
Caj Perrin, styrelseledamot Tellusgruppen

Caj Perrin

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning
Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och fristående kurser med inriktning på ekonomi från Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga pågående uppdrag
Grundare, delägare, ordförande och chef för affärsutveckling Fair Utveckling AB. Bolaget driver ett flertal bad- och friskvårdsanläggningar i landet. Styrelseledamot i bolaget ABC Jourhem AB.

Övrig professionell erfarenhet
Har haft flera styrelseuppdrag som både styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inriktade på offentligt finansierad verksamhet. Har även tidigare haft strategiska befattningar i Stockholms stad.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
75 000 aktier samt 75 000 teckningsoptioner av serie TO1

Lotta Edholm, styrelseledamot Tellusgruppen

Charlotta ”Lotta” Edholm

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholm universitet.

Övriga pågående uppdrag

Övrig professionell erfarenhet
Har en gedigen erfarenhet inom svensk politik och skolsektorn. Har tidigare varit skolborgarråd och oppositionsborgarråd i Stockholms stad, gruppledare för Liberalerna Stockholm, ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm, riksdagsledamot och ordförande för Folkpartiets ungdomsförbund (i dag Liberala ungdomsförbundet). Seniorkonsult och delägare i TeneliusHolm AB.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
12 500 aktier samt 12 500 teckningsoptioner av serie TO1